mercoledì 30 gennaio 2013

Vecchio vagabondo

Vegli versando vino vermiglio. 
Vaghi, valle verso valle, 
vendemmiando vetuste verità. 
Volevi vedere vergini vestali, 
vedesti Veneri vizze 
vendere virtù violate. 
Vedesti vili vincitori, 
valorosi vinti. 
Vedesti virilità villipese, 
ventagli variopinti 
velare voluttuose vanità. 
Vedesti vipere vomitare veleno, 
vittime vergognarsi, 
viscere vuotate, vene vidimate. 

Valeva veramente vivere vecchio Vagabondo? 

Vieni viandante. 
Vissi, vidi, vagai. 
Vero, vidi violenza, vacuità, 
vituperio, vizio. 
Vivaddio vicino 
vidi venti vestire volteggianti vele, 
vascelli volare, 
vulcani versare vita, 
violini vibrare veementi.